Välkommen till
CEDER VVS & KYL AB

Hållbarhet, kvalitet och uthållighet går ihop.

Ceder – VVS & KYL AB är glada över att kunna tillhandahålla pålitliga och hållbara lösningar för olika byggfrågor. Vårt huvudmål är att uppfylla kundernas behov i en professionell och omfattande metod inom rimligt tidsschema.

Vi har bred erfarenhet av hydroniska rörledningar och ventilationssystem, i detta sammanhang har företagsägaren fått sin magisterexamen i hållbara energisystem från Chalmers tekniska universitet.

För närvarande fokuserar vi på utförande, testning och driftsättning men vi kan tillhandahålla en grundläggande design för flera tekniska system.

Johannes Dwalibi

Facebook

CederAB

Instagram

CederAB_VVS

Adress

Steken 3B, 424 38 Agnesberg